Hogyan csökkentsük fűtési számlánkat?

Oszd meg másokkal!

Desktop
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatót adott ki a távfűtéses fogyasztók számára a hőfelhasználás csökkentésének lehetőségéről és a számlázás módjáról.

Hogyan készül a számla a felhasznált hő díjáról?

A szolgáltató a hődíjat kizárólag a lakóépület hőközpontjában (hőfogadó állomásán) felszerelt, a szolgáltató tulajdonában lévő hiteles hőmennyiségmérőn mért hőmennyiség szerint számlázhatja ki. Ez az a mennyiség, amit az összes lakás tulajdonosa együttesen felhasznált. A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fűtési célra felhasznált hőmennyiség díjának számítása a következő módokon történhet:

  1. az épületrészek fűtött légtérfogata alapján,
  2. fűtési költségmegosztók alkalmazásával.

 

A költségmegosztók alapján készült elszámolásoknál az elszámolási időszakban igénybe vett fűtési hőmennyiségnek legalább 30 százalékát, de legfeljebb 50 százalékát az épületrészek fűtött légtérfogata arányában, a fennmaradó részét fogyasztásarányosan, a fűtési költségmegosztók leolvasott adatainak alapulvételével és meghatározott korrekciós tényezőkkel történő módosításával számított értékei arányában kell az épületrészek között felosztani. Ezt az arányt és a korrekciós tényezőket a lakóközösség döntése alapján határozzák meg a kormányrendelethez igazodva. Korrekciós tényező lehet például, ha a szélső lakások helyi adottságai miatt az azokban lakók nem a megosztókról leolvasott értékeknek megfelelően fizetik a díjat, hanem a megosztón leolvasott értéket százalékban meghatározott módon korrigálják. Lényeges, hogy a korrekcióval csökkentett hő díját nem a szolgáltató fedezi, azt a lakóközösség többi, korrekcióban nem részesülő lakója egyenlíti ki.

Az elszámolások közötti időszakban a szolgáltató részszámlákat bocsát ki, mely a lakás várható hőfelhasználása alapján készül. A hőfelhasználást a külső levegő hőmérséklete, a lakók által beállított hőmérséklet befolyásolja, ezért előfordulhat, hogy a részszámlákon befizetett összeg magasabb, mint a valósan felhasznált hő mennyisége, ekkor a szolgáltató a túlfizetést visszafizeti.Abban az esetben, ha a részszámlákon befizetett díj alacsonyabb volt, mint az elszámolási időszakban kiszámlázott díj, akkor az elszámoláskor a különbözetet a szolgáltató kiszámlázza a fogyasztónak. Az elszámoló számla tartalmazza az elszámolási időszak teljes hődíját, valamint a részszámlákon már kiegyenlített díjakat, így azok egyenlegeként jelenik meg, hogy túlfizetése van a fogyasztónak, vagy még fizetnie kell a felhasznált hőenergiáért.

Hogyan csökkenthető a fűtési számla?

A költségcsökkentés érdekében a következő dolgokra célszerű odafigyelni:

  • A thermosztatikus radiátorszelep szabályozásával állítsa be a kívánt hőfokot. A hőmérséklet 1 °C-val való csökkentése átlagosan 6 százalék energia megtakarítást eredményez.
  • A radiátorokat ne takarja le, ne szárítson rajtuk ruhát, mivel a letakart felület nem tudja a környezetének megfelelően átadni a hőt, a radiátor hőfoka megemelkedik, amit a költségelosztó érzékel.
  • Szellőztetésnél rövid időre, 2-3 percre nyissa ki teljesen az ablakokat. Ez idő alatt a radiátor szelepét zárja el. A hosszabb időre kissé megnyitott ablakoknál a szoba nem szellőzik ki megfelelően, viszont a beáramló hideg levegő a radiátor szelepét hűti, az nem a szoba hőmérsékletét érzékeli. A szelep azt érzékeli, hogy a beállított hőfokot még nem érte el a helyiség hőmérséklete, ezért maximálisan kinyit, a radiátor hőmérséklete megemelkedik, amit a költségmegosztó érzékel.

A szellőztetés nagyon fontos, mivel a szellőző rács nélküli jó hőszigetelést biztosító ablakok esetén páralecsapódás keletkezik, ami penészesedést okoz.

  • Amikor senki sem tartózkodik a lakásban, vagy nincs szükség a nappal beállított hőfokra, a radiátor szelepével csökkentse a hőmérsékletet. Ne zárja el teljesen a radiátort, mert a kihűlt környezet ismételt felfűtése több energiát igényel, mint egy csökkentett szinten annak megtartása, és onnan a hőmérséklet emelése.
  • A felhasznált hőmennyiséget a nyílászárók állapota is befolyásolja. A rosszul záródó, magas hőáteresztő tulajdonsággal rendelkező ablakokon kiszökik a hő a lakásból. A rosszul záródó nyílászárók hézagait tömítse le.
  • A radiátorok hatásfoka emelhető, ha azok mögé, a falhoz hő visszaverő felületet, például alumínium fóliát helyez. A sugárzó hőt nem a fal nyeli el, az visszaverődik a helyiségbe.
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil
Mit szólsz hozzá?